yazilimweb tasarim
mob / viber: +38269693418

6. Izdvajanje zajednickog činioca

 
Sadržaj časa:
 • objašnjenje - izdvajanja zajedničkog činioca
 • 2x+2y
 • x ^{4}-x ^{3}
 • 21x ^{6}-7x ^{3}+14x ^{2}
 • 3a ^{4}b+2a ^{3}b^{2}-5a^{2}
 • (x-2) ^{3}-2(x-2) ^{2}
 • x(y+1)-y(y+1)
 • (x+2)^{{2}}-(x+3)(x+2)
 • x(3-a)-(a-3)(x+2)+(3-a)(1-x)
 • (x-y)^{2}-(2a-b)(x-y)+(b-2a)(y-x)
 • 14a ^{8}x ^{4}-21a ^{5}x ^{8}-14a ^{3}x ^{7}-84a ^{3}x ^{4}
 • 6x ^{2}y ^{3}z ^{4}-12x ^{6}yz ^{5}+18x ^{3}yz ^{4}

Opis časa: Rastavljanje polinoma izdvajanjem zajedničkog činioca ispred zagrade je jedna od najednostavnijih metoda za rastavljanje polinoma na proste činioce. Obično se ova metoda primjenjuje na samom početku rada zadatka kao i na kraju kada dobijemo rezultujući polinom, ako je moguće izdvojimo zajednički činilac ispred zagrade da bi rezultat bio napisan kao proizvod prostih činilaca, koji se dalje ne mogu rastavljati. 
Obično se ova metoda kombinuje da ostalim metodama za rastavljanje polinoma na proste činioce.
Na ovom času urađeno je desetak zadataka, poredanih od prostijih ka složenijim zadacima.