yazilimweb tasarim
mob / viber: +38269693418

Naplata lokalnih poreza i taksi

Program za evidenciju naplata loklanih poreza i taksi za fizička lica i preduzetnike. Građani dolaze u građanski biro opštine gdje službeniku za naplatu predaju poreske listiće da bi izvršili uplatu poreza. Službenik za naplatu uprave loklanih javnih prihoda unosi podatke AOP broj poreza (ako je u pitanju naplata poreza), ime i prezime i sumu uplate, snima podatke o uplati u bazu podatka i štampa na termalnom štampaču dva primjerka potvrde o uplati (jedan korisniku i jedan upravi). Za takse se bira vrsta loklne takse. Podaci se smještaju u bazu i iz te baze naplata se mogu generisati razni izvještaji o izvršenim uplatama poreza i taksi za odeđeni vremenski period. Baza uplata se može pretraživati po nazivu obveznika, po AOP broju, po vrsti obveze (taksa, zemljište, objekat). Tako generisan pdf dnevni izvještaj se može snimiti na računaru ili stampati.
I u ovom programu rukovodilac uprave može imati uvid u priliv sredstava opštine, putem šaltera za naplatu taksi i poreza za zemljišre i objekte, kao i uvid u rad službenika za naplatu.

Pogledajte snimke ekrana (screenshoot-ove) aplikacije: