yazilimweb tasarim
mob / viber: +38269693418

Knjiženje loklnih poreza i godišnjih naknada u Opštini Pljevlja

Program za knjiženje lokalnih poreza na nepokretnosti (objekat i zemljište) kao i godišnjih naknada za pristup putu i vodove za pravna lica i preduztetnike u opštini Pljevlja.

Prvo se formira baza podatka svih obveznika poreza i godišnjih naknada u lokalnoj upravi. Zatim se vrši unos zaduženja za svakog obveznika kao i prenos salda iz predhodnih godina. Zatim se vrši unos uplata obveznika po određenom broju rešenja. Program vrši određenu obradu podataka unešenih u bazi i daje razne vrste izvještaja u pdf formatu koje možete snimiti na račanur ili odšatampati. Izvještaji mogu biti po nazivu obveznika, po broju rešenja, po vrsti djelatnosti, po datumu, koliko je ukupno zaduženo, naplaćeno i koliki je saldo pojedinih firmi i privrednika. Takođe  mogu se dobiti i zbirni izvještaji po obveznicima, spisak svih obveznika sa njihovim konačnim saldima, kao i generalni izvjerštaj salda zaduženja i naplate za sve obveznike u opštini.
Takođe, program omogućava i generisanje saldo izvještaja za pojedinačnog obveznika po svim brojevima rešenja za koje je zadužen taj obveznik za tekuću godinu i prenos salda u narednu godinu (jednim klikom).
Program omogućava i praćenje toka predmeta: od datuma izdavanja rešenja, datum unosa zaduženja, datuma uručenja rešenja, datuma izdavanja i uručenja zaključka u prinutnoj naplati itd..., kao i naziv službenika koji je unosio sve ove podatke u aplikaciju tj. bazu podataka.
I u ovoj aplikaciji rukovodilac može putem aplikacije da prati rad i aktivnost svojih zaposlenih koji rade na direktnom knjiženju poreza i godišnjih naknada.

Program je u upotrebi (produkciji) dvije godine u Upravi za lokalne javne prihode Opštine Pljevlja.

Pogledajte snimke ekrana aplikacije a u budućnosti možda postavim i neku demo (probnu) verziju aplikacije: