yazilimweb tasarim
mob / viber: +38269693418

Lokalne komunalne takse

Program za evidenciju (knjiženje) lokalnih komunlnih taksi. Tarifnik i podjela po tarifnim brojevima i tarifnim stavkama je preuzet iz opštinske Odluke o Tarifniku za loklane komumalne takse opštine Pljevlja. Po toj odluci u opštini imamo 9 tarifnih brojeva, svaki tarifni broj ima određeni broj podstavki. Program je slično koncipiram kao i programi za Knjiženje loklanih poreza na nepokretnosti i godišnjih naknada i programa za knjiženje prireza porezu. Razlika je u tome što kod taksi pored broja rešenja i datuma rešenja koje je izdala Uprava loklanih javnih prihoda potrebno je u aplikaciju unjeti i broj rešenja Sekretarijata za uređenje prostora i datum rešenja, jer je rešenje Uprave u stvari posledica rešenja Urbanizma. Prilikom unosa zaduženja po broju rešenja unosi se i tarifni broj i tarifna stavka po kojoj se odrđuje iznos takse. Rešenje o zaduženju za komunalnu taksu se sa svim potrebnim podacima snima u bazu podataka. Naplata se u aplikaciji evidentira po nazivu obveznika (firme), po broju rešenja i tarifnom broju i tarifnoj stavci i ostalim potrebnim podacima. Takođe postupak naplate se smješta u bazu podataka. Iz tako formirane baze možemo kasnije generisati različite vrste izvještaja kao npr. saldo određene firme za dati vremeniski period, saldo bo proju rešenja, saldo po određenom tarifnom broju i tarifnoj stavci, ukupan saldo za sve obveznike, itd ...Moguće je vidjeti ukupne prihode opštine po npr. tarifnom broju 1. Korišćenje prostora na javnim površinama ili ukupne prihode po npr. tarfnom broju 3. i tarifnoj stavci (5 - za korišćenje jednostranog reklamnog panoa i bilborda) i sl.
Pogledajte screenshoot-ove (snimke ekrana) aplikacije: