yazilimweb tasarim
mob / viber: +38269693418

Knjiženje prireza porezu

Program za knjiženje prireza porezu na dohodak fizičkih lica, prirez porezu od samostalne djelatnosti, prirez na prihode od kapitala i ostale vrste prireza porezu.
Obveznici dostavljaju Upravi lokalnih prihoda mjesečne prijave za prirez porezu, te mjesečne prijave se evidentiraju u aplikaciji. Takođe se i svaka uplata obveznika po mjesečnoj prijavi evidentira u aplikaciji i računa se saldo zaduženje obveznika. Mogu se generisati i odštampati razne vrste izvještaja: saldo zaduženje za pojedinačnog obveznika u zadatom vremenskom periodu, koliko je ukupno zaduženo i naplaćeno prireza za sve obvezinike Opštine u određenom vremenskom periodu.
Prvo se formira baza podatka svih obveznika koji plaćaju prirez porezu. Zatim se vrši unos zaduženja za svakog obveznika kao i prenos salda iz predhodnih godina. Zatim se vrši unos uplata obveznika po određenom broju mjesečne prijave. Program vrši određenu obradu podataka unešenih u bazi i daje razne vrste izvještaja u pdf formatu koje možete snimiti na račanur ili odšatampati. Izvještaji mogu biti po nazivu obveznika, po broju mjesečne prijave, po datumu, koliko je ukupno zaduženo, naplaćeno i koliki je saldo pojedinih firmi i privrednika. Takođe  mogu se dobiti i zbirni izvještaji po obveznicima, spisak svih obveznika sa njihovim konačnim saldima, kao i generalni izvjerštaj salda zaduženja i naplate za sve obveznike prireza porezu u opštini.
Takođe, program omogućava i generisanje saldo izvještaja za pojedinačnog obveznika po svim brojevima rešenja za koje je zadužen taj obveznik za tekuću godinu i prenos salda u narednu godinu (jednim klikom).
Program omogućava i praćenje toka predmeta: od datuma prijema mjesečne prijave, datum unosa zaduženja, datuma izdavanja i uručenja zaključka u prinutnoj naplati itd..., kao i naziv službenika koji je unosio sve ove podatke u aplikaciju tj. bazu podataka.
I u ovoj aplikaciji rukovodilac može putem aplikacije da prati rad i aktivnost svojih zaposlenih koji rade na direktnom knjiženju prireza porezu.
Pogledajte screenshoot-ove (snimke ekrana) aplikacije: