yazilimweb tasarim
mob / viber: +38269693418

Izrada profesionalnih desktop aplikacija (programa) sa bazama podataka

  • Kvalitetno
  • Profesionalno
  • Pouzdano
  • Provjereno
  • Povoljno

Upotrebom poslovnog programa (aplikacije)  poslovanje vaše firme podižete na viši nivo, smanjujete nepotrebnu papirologiju, sistematično i pregledno čuvate vaše poslovne podatke, jednostavno i laganao baratate sa unosom podatka i na izlazu dobijate pregledno prezentirane podatke u elektronskom obliku. Tako dobijene podatke u tabelarnom ili nekom drugom obliku možete štampati ili proslijediti putem maila. Dobićete na izlazu precizne izvještaje po različitim kriterijumima specificiranim za vašu firmu i za vaše potrebe. Na osnovu tih preglednih izvještaja poslovanja, možete kasnije povlačiti određene poslovne poteze na unaprijeđenju vašeg poslovanja. Bitna karakteristika poslovnih aplikacija je ta što rukovodilac (vlasnik) firme može putem aplikacije pratiti rad svojih zaposlenih kao i rezultate njihovog rada kao i rada čitave firme.  Takođe, ako se firma bavi različitim vrstama proračuna (finansijskih ili nekih drugih), primjenom aplikacije to će se obavljati veoma brzo i tačno, za razliku od proračuna koje obavljaju ručno zaposleni, gdje uvjek može doći do neke greške. Znači primjenom aplikacija dobijate brzinu (ušteda u vremenu) i tačnost unešenih podataka i izvještaja poslovanja.

Izrada aplikacija se izvodi u četiri koraka: Analiza poslovanja, Izrada programa, Testiranje aplikacije i Produkcija.

  1. Analizom poslovanja - se utvrđuje šta je potrebno da se uradi kako bi se primjenom aplikacije ostvarile sve prednosti poslovanja. Mora rukovodsvo firme i zaposleni zajedno sa programerom analizirati sve aspekte poslovanja firme, Definisati koji su to ulazni a koji izlazni podaci aplikacije i kako ih prezentirati. Znači, definisati koji će se podaci unositi u aplikaciju, kako će se ti podaci obrađivati i kao će se prezentovati izlazni podaci (izvještaji) - šta je ono što želimo da dobijemo od aplikacije.  Ovo je najvažniji proces izrade programa jer ako se dobro obavi analiza onda će i program funkcionisati kako treba.
  2. Izrada programa - programer na osnovu analize koju je obavio sa rukovodstvom i zaposlenim u firmi za koju je potrebno uraditi program, izrađuje program koristeći određene programske jezike, izrađuje baze podataka koja je potrebna za datu firmu, povezuje aplikaciju sa bazom i testira aplikaciju na lokalnom računaru i prezentuje tu aplikaciju rukovodstvu firme.
  3. Testiriranje aplikacije - ukoliko su svi ciljevi primnjene aplikacije zadovoljeni, tj. ako rukovodilac firme prihvati da je program koji je programer prezentovao zaista ono što se i tražilo od aplikacije, pristupa se instaliranju aplikacije korisnicima na njihovim računarima kao i baza podatka na serverima. Time počinje testni dio primjene aplikacije koji traje određeni vremenski period. Ukoliko se u toku testnog perioda pojave neke greške u aplikaciji, programer vrži doradu aplikacije (ispravljajuću uočene greške).
  4. Produkcija - Ako se u toku testne faze uoči da aplikacija funkcioniše bez grešaka ona se pusta u produkciju, tj. u zvaničnu primjenu aplikacije sa stvarnim podacima poslovanja firme.

Apikacije se instaliraju na korisničkim računarima a baza podataka na serveru koji može biti korisnički računar ili udaljeni server. Potrebno je da korisnički računari i server baze budu u istoj lokalnoj računarskoj mreži (uglavnom povezani na isti ruter). Aplikacija komunicira sa bazom podataka i vrši obradu te baze padataka (dodavanje sadaržaja, mjenjanje i brisanje sadržaja baze). Više korisnika sa jednog ili više računara može istovremeno da koristi aplikaciju i bazu podataka.

Za sve baze podatka, redovno se vrši backup (pravljenje rezervne kopije baze podataka).

Za izradu aplikacije koristi se programski jezik C# a za izradu baze MS SQL Server.

Aplikacijke(programi) koje sam do sada uradio i implementirao:

Knjiženje poreza i godišnjih naknada

Matična knjiga vjenčanih

Ukupni prihodi budžeta Opštine

Naplata lokalnih poreza i taksi

Knjiženje prireza porezu

Lokalne komunalne takse

Knjiženje lokalnih naknada

Naplata rente na izdavanje opštinskih objekata

Evidencija računarske opreme

Obračun neto ličnog dohotka

Obračun radnog staža

Screenshoot ekrana