yazilimweb tasarim
mob / viber: +38269693418

I Matematička logika

1. Matematička logika i logičke operacije
2. Iskazna formula - tautologija
3. Tablična metoda
4. Metoda svođenja na apsurd
5. Metoda diskusije po slovu

II Rastavljanje polinoma na proste činioce

6. Izdvajanje zajednickog činioca
7. Grupisanje i izdvajanje činioca
8. Razlika kvadrata
9. Kvadrat binoma
10. Kvadratni trinom
11. Kub binoma i zbir i razlika kubova
12. Dijeljenje polinoma
13. Bezuova teorema 1
14. Bezuova teorema 2
15. Bezuova teorema 3
16. NZD i NZS polinoma 1
17. NZD i NZS polinoma 2
18. Rastavljanje polinoma na činioce – kombinovanje raznih metoda 1
19. Rastavljanje polinoma na činioce – kombinovanje raznih metoda 2
20. Racionalni algebarski izrazi – proširivanje, skraćivanje, sabiranje i oduzimanje 1
21. Racionalni algebarski izrazi – proširivanje, skraćivanje, sabiranje i oduzimanje 2
22. Racionalni algebarski izrazi – množenje i deljenje 1
23. Racionalni algebarski izrazi – množenje i deljenje 2
24. Racionalni algebarski izrazi – razni zadaci 1
25. Racionalni algebarski izrazi - razni zadaci 2

III Skupovi, relacije i funkcije

26. Pojam skupa. Relacije i operacije sa skupovima.
27. Operacije sa skupovima. Dokazi skupovnih jednakosti.
28. Dekartov proizvod skupova
29. Definicija Relacije