yazilimweb tasarim
mob / viber: +38269693418

14. Bezuova teorema 2

 
Opis časa:
Na ovom času imamo dva zadatka u kojima je potrebno odrediti parametre a i b pri čemu je  dati polinom A(x) n-tog stepena dijeljiv sa polinomom B(x) drugog stepena. 
Takođe i ovde primjenjujemo Bezuovu teoremu i njenu posledicu.
Rastavimo kvadratni polinom B(x) na proste činioce i odedimo nule tog polinoma. Te nule zamjenimo u polinom A(x) i dobićemo dvije jednačine po parametrima a i b. Riješimo sistem jednačina i dobićemo tražene vrijednosti parametara a i b. Ovi zadaci su zgodni za kontrolne zadatake i pismene vježbe, pa obratite pažnju na ovakav tip zadataka.