yazilimweb tasarim
mob / viber: +38269693418

8. Razlika kvadrata

 
Opis časa:
Možda jedna od najvažnijih i najprostijih formula za rastavljanje polinoma na proste činioce je razlike kvadrata. Prvi činioc na kvadrat minus drugi činioc na kvadrat = (prvi -drugi)(prvi +drugi). Da bi se primjenila formula mora biti prvi i drugi činilac komplet na kvadrat pa tek onda da primjenimo formulu. Npr. 4x na kvadrat moramo napisati kao (2x) pa sve na kvadrat da bi primjenili formulu razlike kvadrata. U nekim zadacima je potrebno prehodno izdvojiti zajednički činilac ispred zagrade pa tek onda primjeniti razliku kvadrata. Takođe i ovu metodu rastavljanja polinoma na proste činioce možemo kombinovati sa ostalim metodama.