yazilimweb tasarim
mob / viber: +38269693418

9. Kvadrat binoma

 
Opis časa:
Jedne od najosnovniih i najprostijih matematičkih formula: kvadrat zbira i kvadrat razlike. Pošto su najosnovnije i veoma značajne, trebalo bi ko god uči ili predmet matematiku da ih zna kako da navede tako i da primjenjuje u zadacima. Ove formule se uče i u osnovnoj školi.
(a+b) na kvadrat =(a+b)(a+b) , kad ovo pomnožimo i saberemo slične monome dobijamo a na kvadrat + 2ab + b na kvadrat ili (prvi + drugi) pa sve na kvadrat = prvi na kvadrat + dvostuki prvi puta drugi + drugi na kvadrat.
Sve zavisi od postavke zadatka ovu formulu možemo koristiti sa lijeva u desno tj. da kvadrat binoma napišemo kao kvadratni trinom ili sa desna u lijevo da kvadratni trinom napišemo u obliku kvadrata binoma. Kada se u zadatku traži da se polinom rastavi na proste činioce tada koristimo ovu formulu sa desna na lijevo, tj. polinom (kvadratni trinom) predstavljamo kao kvadrat binoma.