yazilimweb tasarim
mob / viber: +38269693418

12. Dijeljenje polinoma

 
Sadržaj časa:
  • Objašnjenje dijeljenja sa ostatkom cijelih brojeva  8654:12   (A=B\cdot Q +R)
  • Objašnjenje dijeljenja bez ostatkom cijelih brojeva 625:5   (A=B\cdot Q)
  • (6x ^{4}+x ^{3}+9x ^{2}+x+3):(3x ^{2}-x+2)
  • (3x ^{5}+5x ^{4}-18x ^{3}+11x ^{2}-4x):(x ^{3}+3x ^{2}-2x+1)
  • (x ^{6}-3x ^{5}-4x ^{3}+x-1):(x ^{2}+x+1)

 

Opis časa:
Na ovom času naučićete da dijelite polinome.
Prvo je predstavljeno dijeljenje cijelih brojeva koje je đacima već poznato iz osnovne škole. Dijeljenje polinoma se obavlja na istom principu, naravno uz određene specifičnosti. 
U prvom zadatku je predstavljeno dijeljenje cijelih brojeva sa ostatkom a u drugom dijeljenje cijelih brojeva bez ostatka. Takođe imamo slično i sa polinomima, možemo imati djeljenje sa ostatkom i djeljenje bez ostatka. 
Posebnu pažnju obratite na zadnji zadatak gdje je polinom koji djelimo koji je šestog stepena sastoji se od monoma šestog stepena, pa petog, pa trećeg pa prvog, pa nultog. Znači ovde imamo preskoke (rupe) od šestog stepena do nultog i ovde treba obratiti pažnju kod podpisivanja da ne biste oduzeli (sabrali) monome različitih stepena. Na ovim mjestima đaci obično najviše i griješe.