yazilimweb tasarim
mob / viber: +38269693418

11. Kub binoma i zbir i razlika kubova

 
Opis časa:
Kub binoma
(prvi + drugi) pa sve na 3 treći (kub) = prvi na 3 + trostruki prvi na kvadrat puta drugi bez kvadrata + trostruki prvi bez kvadrata puta drugi na kvadrat + drugi na treći.
(prvi - drugi) pa sve na 3 treći (kub) = prvi na 3 - trostruki prvi na kvadrat puta drugi bez kvadrata + trostruki prvi bez kvadrata puta drugi na kvadrat - drugi na treći.
Slično priča kao i kod kvadrata binoma: Formulu za Kub binoma možemo koristiti sa lijeva u desno i sa desna u lijevo. Ako se traži rastavljanje polinoma na proste činioce koristimo formulu sa desna na lijevo a ako želimo da razvijemo kub binoma u polinom koristimo formulu sa lijeava u desno (znaka =)
Trba praviti razliku između formula kub binoma i formula za zbir i razliku kubova. Đaci često prave greške jer poistvjećuju ove formule. 
Detaljnije objašnjenje kako prepoznati i kada primjeniti ove formule pogledajte u video zapisu.
Takođe ove metode možemo kombinovati sa ostalim metodama za rastavljanje polinoma na proste činioce.